Thoen tot Nu. Historische concepten en projecten

Aanpak

Uitgangspunt van Thoen tot Nu is de driehoek vorm-functie-inhoud. Ieder project heeft een functie/doel waarbij een geschikte vorm hoort waarvoor inhoud gegenereerd moet worden. Thoen tot Nu helpt de opdrachtgever de vorm, functie en inhoud van zijn project zo uit te denken dat het een kloppend geheel is waarvan de genoemde onderdelen elkaar versterken.

Daarnaast verzorgt Thoen tot Nu de uitvoering van toegepast historisch onderzoek ten behoeve van de inhoud. Voor ieder (historisch) onderwerp kan een (onderzoeks-)aanpak worden uitgedacht die inhoud genereert en waarvan de resultaten in een bepaalde vorm (tekst, tentoonstelling, beeld) kunnen worden gegoten. Onderzoek en toepassing worden vervolgens binnen de door de opdrachtgever gestelde randvoorwaarden ten uitvoer gebracht. Hierbij wordt analytisch vermogen gekoppeld aan een pragmatische, en waar nodig publieksgerichte, aanpak.