Thoen tot Nu. Historische concepten en projecten

Inleiding

Thoen tot Nu voert uiteenlopende projecten uit:

  • Onderzoek, tekst en beeldredactie voor boeken
  • Inhoud en projectcoördinatie van tentoonstellingen
  • Onderzoeksinrichting
  • Conceptontwikkeling voor cultuurhistorische projecten

Opdrachtgevers zijn onder meer:

  • Bedrijven
  • Musea
  • Archieven
  • Uitgeverijen

Voor voorbeelden van projecten: zie hieronder.

Het FaceDagBook van Odilia Beck

Odilia Beck is een semi-fictief figuur. Zij leefde in 1624 in de Hoogstraat in Den Haag samen met haar broer David Beck en diens kinderen, Adriaan en Sara. In 2013 hield Odilia op dagelijks haar Face-Dag-Book bij met allerhande belevenissen, het echte weer in 1624, zeventiende-eeuwse recepten, gebruiksvoorwerpen, prenten en schilderijen, het laatste nieuws en de heetste roddels van het Oranje-hof. Kortom: een inkijkje in het dagelijkse leven van de Gouden Eeuw

Een kleine geschiedenis van de familie Go, een ondernemende Foodloving Family

Onderzoek in opdracht van Go-Tan, een familiebedrijf in Aziatische producten, waarbij de familiegeschiedenis van de familie Go in kaart wordt gebracht. De nadruk ligt hierbij op het ondernemerschap, de onderlinge relaties en het belang van (samen) eten. Doel van het onderzoek is om de geschiedenis van de familie én de rol die de familie heeft gespeeld bij het ontstaan en de groei van het bedrijf vast te leggen voor de familie zelf, maar ook ten behoeve van marketing uitingen van het bedrijf.

Stichting Gebouw De Heuvel

Stichting Gebouw De Heuvel wil een professionele horeca-exploitant de gelegenheid bieden om binnen haar muren en buiten op een terras hoogwaardige horeca aan te bieden ter verlevendiging van Gebouw De Heuvel en het Grotekerkplein, bij voorkeur aangevuld met een inhoudelijke, cultureel-verantwoorde randprogrammering. Zowel de exploitant als het horeca-concept dienen, mede als gevolg van de ideële doelstelling van de stichting zelf, aan een aantal inhoudelijke en kwaliteitseisen te voldoen. Thoen tot Nu denkt mee en adviseert.

Historisch-maatschappelijke trendanalyse 1976 tot 2005

Een groot opgezet onderzoek naar maatschappelijke trends en hotspots in de Nederlandse samenleving in de periode van 1976 tot 2005 in opdracht van het Nationaal Archief. Deze historisch-maatschappelijke trendanalyse vormt een van de drie pijlers op basis waarvan het Nationaal Archief overheids- en particuliere archieven selecteert. Irma Thoen was als senior onderzoeker verantwoordelijk voor de onderzoeksinrichting en de nadere uitwerking van de methodologie. Daarnaast leidde zij een projectteam van medior en junior onderzoekers en stagiairs.

 

100 Years of Dutch Graphic Design

Als projectonderzoeker en conservator a.i. verantwoordelijk voor het onderzoek, de inhoud en de productie van de overzichtstentoonstelling '100 years of Dutch Graphic Design': een permanente tentoonstelling over grafische vormgeving in de 20e eeuw in opdracht van het Museum of The Image (MOTI, voorheen het Graphic Design Museum). Later als gastconservator betrokken bij de herinrichting van de tentoonstelling over grafische vormgeving in de vooroorlogse periode.

 

 

Strategic Affection? Gift Exchange in Seventeenth-Century Holland

Een historisch-antropologisch onderzoek naar geschenkuitwisseling in zeventiende-eeuws Holland. Het boek laat zien hoe verschillende individuen, van schoolmeesters tot stadhouders, in de zeventiende eeuw geschenken gebruikten om sociale relaties tot stand te brengen dan wel in stand te houden. Hierbij komen uiteenlopende geschenken, van gastvrijheid tot gedichten, en uiteenlopende gelegenheden, van geboorten tot sinterklaas, aan de orde. De zeventiende-eeuwse geschenkcultuur wordt vervolgens vergeleken met contemporaine geschenkcultuur om uit te vinden of men toen zo strategisch was, of juist nu zo affectief. Uitgegeven bij Amsterdam University Press in 2007.

'River Phoenix: van heilig idool tot gevallen engel'

Auteur van een artikel over het veranderende beeld bij leven en sterven van Hollywood-acteur en tieneridool River Phoenix (1970-1993). Gepubliceerd in Joris van Eijnatten e.a., Heiligen of helden. Opstellen voor Willem Frijhoff (Amsterdam 2007)

Het Huys ten Donck en de familie Groeninx van Zoelen

Het Huys ten Donck in Ridderkerk is een van de mooiste en best bewaarde buitenplaatsen in Zuid-Holland. Het Huys werd in 1746 gebouwd in opdracht van Otto Groeninx van Zoelen, bewindhebber van de VOC en burgemeester van Rotterdam. Sindsdien hebben meerdere generaties zich intensief met het beheer van de buitenplaats beziggehouden. In dit rijk geïllustreerde boek staat de geschiedenis van Het Huys ten Donck en de familie Groeninx van Zoelen centraal. Aan de hand van zorgvuldig bewaarde dagboeken, brieven, inventarissen, kook- en kasboeken schetst Irma Thoen een levendig en kleurrijk beeld van het persoonlijk en maatschappelijk leven van deze adellijke familie in de voorbije eeuwen. Boek in opdracht van Stad en Bedrijf en uitgegeven bij Walburg Pers in 2006.